Bosch’tan hidrojen teknolojilerine yatırım geliyor

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, bu yıl hidro­jen teknolojilerinin gelişti­rilmesi ve üretimi için yak­laşık 500 milyon euro yatı­rım yapacaklarını açıkladı.

Ulaşımda, inşaat sektörün­de ve üretimde hidrojen kul­lanmanın önemine dikkati çeken Daniel Korioth, “Hid­rojeni ekonominin tüm sek­törlerinde kullanmalıyız, sa­dece hidrojen çözümleri ya da elektrifikasyon olarak de­ğil H2 çözümleriyle birlikte elektrifikasyon olarak” dedi. Yeşil hidrojenin büyük mik­tarda yeşil enerji depolama imkanı sunduğu için iklim nötr bir dünya için vazgeçil­mez olduğunu vurgulayan Korioth, “Bosch olarak, hid­rojeni neredeyse her sek­törde kullanmanın mantık­lı olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle biz de bu konuda ilk adımları attık ve şu anda tüm hidrojen değer zinciri­ni kapsayan çözümler sunu­yoruz. Hidrojenin üretimi, sıkıştırılması, depolanma­sı ve kullanımı için tekno­lojiler geliştiriyoruz. Bu yıl Bosch, hidrojen teknoloji­lerinin geliştirilmesi ve üre­timi için yaklaşık 500 mil­yon euro yatırım yapacak” di­ye konuştu.

Korioth, geniş çaplı kulla­nım için gerekli teknolojik ol­gunluğa ulaşan yakıt hücre­lerinin, daha ağır yük ve da­ha uzun mesafe için tercih edildiğini söyledi. Yakıt hüc­relerinin uzun menzil ve kı­sa yakıt ikmali süresi sağla­dığının altını çizen Korioth, aracın yeşil hidrojenle ça­lıştırıldığında yakıt hücre­li güç aktarma sisteminin sı­fır yerel emisyon ürettiği­ni, bu durumun da iklim nötr olduğunu söyledi. Hidro­jen motorlarının mevcut tek­nolojilerin kullanılabilmesi sayesinde hidrojen ekonomi­sine daha hızlı bir geçiş sağla­dığına dikkati çeken Korioth, bu teknolojinin özellikle uzun mesafeli ağır taşımacılıkta ve aynı zamanda tarım ve inşa­at makinelerinde kullanıldı­ğında mantıklı hale geldiğini kaydetti.

Küresel elektroliz pazarı 37 milyar euroya ulaşacak

Hidrojene büyük miktar­larda ihtiyaç duyulacağın­dan, Bosch’un hidrojen üreti­minde de ön planda yer aldı­ğını anlatan Korioth, 2030’a kadar dünya genelinde hid­rojen elektrolizi için 170 gi­gawatt kurulu kapasite olaca­ğını ve bunun şu anda sahip olunan kapasitenin yaklaşık 25 katı olduğunu açıkladı.

Hidrojen elektrolizi kapa­sitesinin 2030’a kadar her yıl neredeyse iki katına çıkaca­ğını vurgulayan Korioth, Bos­ch Türkiye olarak, içten yan­malı motorların en sofistike bileşenleri olarak çok önemli bir rol oynayan dizel ve ben­zin enjeksiyon teknolojile­rinde yarım asırlık üretim ve AR-GE deneyimine sahip ol­duklarının altını çizdi.

Bursa’da ticari araçlar için hidrojen enjektörü üretecek

“Türkiye için iyi haber; şu an­da Bursa’daki Güç Çözümle­ri tesisimizde hidrojen mo­torları için direkt enjektör prototipi üzerinde çalışıyor olmamız” diyen Bosch Tür­kiye ve Orta Doğu Başka­nı Daniel Korioth, “AR-GE mühendislerimiz, hidro­jen motorları ve depolama bileşenleri için bir proto­tip direkt enjektör ve daha yenilikçi ürünler üzerinde özenle çalışıyor. 2026’dan iti­baren Bursa’da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayaca­ğız” diye konuştu. Korioth, Türkiye’nin Ocak 2023 tarihli Ulusal Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası gibi olumlu sinyallerinin de var olduğuna değinerek, “Tür­kiye’nin iklim nötr olmak için hidrojen ekonomisine ihtiyacı var ve sadece ‘hidro­jene hazır’ değil, aynı zaman­da ‘hidrojen rekabet gücü yüksek’ olmak için çok daha fazlasını yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Korioth ayrıca Bursa’daki geliştirme ve sanayileştirme çalışmalarının yanı sıra, Tür­kiye’deki orijinal ürün üreti­cilerinin (OEM) hidrojen mo­toru projelerine de tasarım ve mühendislik desteği ver­diklerini belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir